Nye lånebetingelser for NRS

Norway Royal Salmon ASA har fremfohandlet nye lånebetingelser for 2012.

For å øke konsernets handlefrihet, har NRS med virkning fra fjerde kvartal 2011 fått endret sine lånevilkår hos konsernets bankforbindelse.

NRS er etter dette fritatt fra kravet om at netto rentebærende gjeld ikke skal overstige 6,5 ganger 4 kvartalers rullerende EBITDA. Fritaket gjelder hele 2012, opplyser Norway Royal Salmon ASA i en børsmelding.

Krav til konsernets egenkapitalandel er redusert fra minimum 35 prosent til 30 prosent for hele 2012.

Mer om NRS
Norway Royal Salmon ASA er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, settefisk, salg & markedsføring. NRS kontrollerer 25 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/ Hordaland. NRS solgte i 2010 ~50.000 tonn laks til 49 land. (Kilde: NRS).