Flagger nedsalg i SalMar

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

Et fond forvaltet av ODIN Forvaltning har solgt seg ned til under flaggegrensen ved passering av fem prosent eierandel i det børsnoterte oppdrettskonsernet SalMar ASA.

- Fond forvaltet av ODIN Forvaltning AS har i dag solgt 2.392.436 aksjer i Salmar og vil etter dette eie 3.921.909 aksjer, opplyses det i en melding fra SalMar ASA.

Beholdningen av aksjer etter salget, representerer 3,81 prosent av aksjekapitalen i SalMar.

Mer om SalMar
SalMar ASA er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har konsesjoner i Midt-Norge og i Troms. SalMar eier videre 50 prosent av Scottish Sea Farms, Storbritannias nest største produsent av oppdrettslaks. SalMar har også en betydelig videreforedlingsproduksjon ved hovedkontoret på Frøya. (Kilde: SalMar ASA).