Sølvtrans reetablerer drift i Chile

Brønnbåtrederiet Sølvtrans Holding ASA har inngått avtaler med chilenske kunder for to av rederiets skip.

Sølvtrans har inngått befraktningsavtale med selskapene Granja Marina Tornagaleones S.A. og Invertec Pesquera Mar de Chiloe S.A. for båtene Frøyhav og Frøyfisk for henholdsvis to og tre år med oppstart i mai 2012. Kontraktsverdien er på samlet USD 15,5 millioner for disse to båtene.

Sølvtrans opererte tre brønnbåter i Chile inntil våren 2009. På grunn av ILA situasjonen, valgte Sølvtrans å ta båtene hjem til Norge. Selskapet har beholdt nøkkelpersonell i sitt Chilenske datterselskap, og vil raskt være fullt operativ så snart båtene er seilt til Chile opplyser Sølvtrans Holding ASA i en børsmelding.

Båtene vil seile til Chile så snart finansiering formelt er på plass. Sølvtrans er i konstruktiv dialog med bankene og forventer å ha en avklaring i løpet av kort tid, heter det i meldingen.

Invertec er et ledende, børsnotert oppdrettsselskap som leverer laks og sjømat til kunder over hele verden. Tornagaleones er et veletablert selskap som driver smoltproduksjon og oppdrett av laks.

Båtene Frøyfisk og Frøyhav er moderne brønnbåter hver på 660 m3, og bygd i henholdsvis 2001 og 2003. I henhold til nylig godkjent Chilensk regelverk, vil båtene bli utstyrt med UV-filter før de starter operasjon.