Nytt stort underskudd i Codfarmers

Del saken

Codfarmers ASA fikk et resultat før skatt på -22,3 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot -22,9 millioner kroner i 4. kvartal året før.

Driftsresultatet før verdijustering av biomasse havnet på -19,3 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot -19,5 millioner kroner i 4 kvartal året før. Det fremgår av regnskapet for 4. kvartal 2011 som Codfarmers ASA la frem i dag.

Driftsinntektene falt til 21,3 millioner kroner i 4. kvartal 2011, fra 37,9 millioner kroner i 4. kvartal året før.

Tapte 94 millioner i 2011

Resultatet før skatt havnet på -94,3 millioner kroner i 2011, mot til sammenligning -61,7 millioner kroner i 2010. 

Driftsresultatet før verdijustering av biomasse havnet på -90,7 millioner kroner i 2010, mot til sammenligning - 48,0 millioner kroner i 2010.

Driftsinntektene falt til 122,9 millioner kroner i 2011, fra 139,7 millioner kroner i 2010.