Gjør ny emisjon mot Havlandet Marin Yngel

Codfarmers ASA finansierer kjøp av yngel med en rettet emisjon mot yngelleverandøren.

Styret i Codfarmers har den 13. mars besluttet å gjennomføre en rettet emisjon mot Havlandet Marin Yngel AS, på 461.974 nye aksjer til tegningskurs NOK 7,80 pr nye aksje. Emisjonen vil gi Codfarmers et bruttoproveny på NOK 3.603.397 til finansiering av kjøp av yngel.

Codfarmers inngikk i fjor avtale om avtale med Havlandet Marin Yngel AS og dets morselskap INC Invest AS om en rettet emisjon for å finansiere av kjøp av yngel. Avtalen ga Codfarmers rett til å emittere aksjer for 10 millioner kroner i februar 2011, samt aksjer for ytterligere 10 millioner kroner innen utgangen av juli 2012.

Codfarmers styre har i henhold til nevnte avtale og på basis av fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen den 8. mars 2012, besluttet å gjennomføre en rettet emisjon mot Havlandet Marin Yngel AS, opplyses det i en børsmelding fra Codfarmers ASA.

Etter kapitalforhøyelsen vil Codfarmers ha en aksjekapital på NOK 57.746.160 fordelt på 57.746.160 aksjer, hver pålydende NOK 1,00.