Åpnet ny fabrikk for marin bioraffinering

Biomega AS sin nye fabrikk for marin bioraffinering på Skaganeset i Sund kommune på Sotra. Foto: Åsta Viksøy

Sund: Biomega AS har investert 130 millioner kroner i en ny fabrikk for marin bioraffinering som dobler produksjonskapasiteten.

Marin bioteknologiselskapet Biomega AS og morselskapet Marine Bioproducts AS åpnet onsdag Norges største fabrikk for foredling av restråstoff fra laks, på Skaganeset i Sund kommune på Sotra i Hordaland.

Fabrikken på 2500 kvadratmeter har en investeringsramme på bortimot 130 millioner kroner og representerer Norges største satsing på marin bioraffinering, skriver selskapet i en pressemelding.

Foredler restråstoff fra laks

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen applauderer initiativet og stod for den offisielle åpningen av fabrikken. Hun mener at Biomega er et eksempel på en framtidsrettet satsing som Norge trenger mer av.

- Norge som sjømatnasjon trenger bedrifter med evne og kunnskap til å satse innen nye områder i marin sektor. Biomega og Marine Bioproducts bygger i dag opp en industri basert på restråstoff fra laks, som før ble sett på som unyttig avfall. Utviklingen av denne typen kunnskapsindustri er et viktig steg mot en bærekraftig totalutnyttelse av våre marine ressurser, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under åpningen av BioMegas fabrikk.

For 20 år siden gikk havbruksnæring, forvaltning og forskning sammen i en felles innsats og etablerte stiftelsen Rubin. Målet var å få samlet inn restråstoffet og stimulere til at det ble lønnsomt utnyttet. I dag er avfall og avskjær ikke lenger et miljøproblem, men en ressurs. 

- Norge har unike fortrinn i tilgang til ferskt marint råstoff. Dette råstoffet må vi utnytte til fulle for å stå bedre rustet inn mot et krevende marked. Vi arbeider nå med ei ny sjømatmelding, og her blir det viktig for meg å få fram at sjømatnæringa handler om mer enn sjømat, men også om en bred marin ressursutnyttelse og utvikling av marin bioteknologi, sier Berg-Hansen.

Solid økonomisk resultat i 2010

Biomega AS har de siste årene hatt betydelig vekst. Resultatet for 2010 endte på 13,9 millioner kroner før skatt, av en omsetning på 63 millioner kroner. Det representerer en kraftig bedring fra 0,7 millioner kroner i 2008 og 1,1 millioner kroner i 2009.

- De gode resultatene har gitt oss muligheten til videre satsing. Produksjonskapasiteten i vår gamle fabrikk var sprengt. En ny og større fabrikk som legger til rette for videre ekspansjon har vært helt nødvendig for videre utvikling, sier daglig leder i Biomega, Ola Flesland

- Den nye fabrikken medfører en dobling av produksjonskapasiteten, bedre produksjonsfasiliteter, ny teknologi og nytt utstyr. Satsingen legger også til rette for omfattende forretnings- og produktutvikling i årene som kommer. Innen 2015 er målsettingen å doble omsetningen fra 63 millioner til bortimot 130 millioner kroner, forteller Flesland.

- Framtidsrettet næring

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er opptatt av at Norge skal være et attraktivt vertsland for industri i maritim sektor og at næringen skal være godt rustet i tøff internasjonal konkurranse om kunder og samarbeidspartnere.

- Jeg tror at mulighetene for verdiskaping i marin sektor er betydelige. Dette er en industri med spennende fremtidsmuligheter som har hele verden som sitt marked. Norge, som et høykostland, må utvikle industri som bruker ny kunnskap til å lage produkter som kan selges i godt betalte markeder. Vi må også gi flere muligheter til folk med høyere utdanning som vil bosette seg utenfor de største byene. Biomega er med å synliggjøre disse mulighetene, sier Berg-Hansen i en pressemelding.

Nasjonal strategi for marin bioteknologi

Regjeringens strategi for bioteknologi har som mål at bioteknologi skal tas i bruk for å styrke nasjonal verdiskaping, helse og ivareta miljøet. Strategien vil følges opp med over 175 millioner kroner årlig.

– Det er ingen tvil om at timingen er god for åpningen av vår nye fabrikk. I tillegg til at det satses friskt fra nasjonalt hold har etterspørselen etter våre produkter økt kraftig de seneste årene, sier Ola Flesland.

Forskning- og utvikling

Biomega og morselskapet Marine Bioproducts er foregangsselskaper i Norge når det gjelder forskning- og utvikling. Selskapene har blant annet etablert gode samarbeid med land som Danmark, Sverige og Storbritannia. Planen er at den nye fabrikken skal bli et sentrum for den første bioteknologiske klyngen på Vestlandet.

– Biomega har vært en inspirasjonskilde til et prosjekt vi har gående sammen med fylket, UIB, Business Region Bergen og marint næringsliv. Målet er å få etablert et nasjonalt pilotsenter for fôrteknologi og marin bioprosessering på Skaganeset. Satsingen til Biomega har skapt interesse og optimisme i hele bergensregionen, sier ordfører i Sund kommune, Ove Bernt Trellevik.