Bakkafrost selger i Faroe Farming

Del saken

Det færøyske oppdrettskonsernet P/f Bakkafrost har kjøpt resten av aksjen i Faroe Farming, for så å selge seg ned til under 50 prosent eierandel.

P/F Bakkafrost, som er storeier i P/f Faroe Farming, har inngått avtale om å kjøpe resten av de ikke kontrollerte aksjene Faroe Farming, tilsvarende 21,93 prosent av aksjene i selskapet.

Med denne avtalen blir Bakkafrost eier av 100 prosent av aksjene i P/f Faroe Farming, med effekt fra 1. januar 2012, fremgår det av en børsmelding fra P/f Bakkafrost.

Selger seg ned

Etter kjøpet har P/f Bakkafrost solgt 51 prosent av det totale antallet aksjer i P/f Faroe Farming, til det færøyske investeringsselskapet P/f Tjaldur. Årsaken er krav om ikke å kontrollere mer enn halvparten av lisensene på Færøyene.

Etter disse to transaksjonene, er P/f Bakkafrost sitt eierskap kommet i samsvar med de juridiske kravene om ikke å kontrollere mer enn 50 prosent av lisensene for fiskeoppdrett på Færøyene, opplyses det i meldingen.

Faroe Farming vil slakte omkring 5000 tonn laks sløyd vekt i 2012. Derfor vil Bakkafrost slakte i størrelsesorden 43.000-45.000 tonn sløyd vekt i 2012, mot tidligere guidet 48.000-50.000 tonn sløyd vekt, når selskapet ikke lenger kontrollerer Faroe Farming.

Transaksjonen forutsetter rettslig godkjennelse.