Teigen overfører aksjer til Kontrari

Investor Frode Teigen har overført privateide aksjer i Codfarmers til selskapet Kontrari AS, som han kontrollerer.

Primærinnsider i Codfarmers ASA, Frode Teigen, har flyttet aksjer fra privat eie og over til aksjeselskapet Kontrari AS, fremgår det av en flaggemelding fra Codfarmers ASA.

Selger og kjøper

Etter børsens stengetid fredag 23. mars 2012 har Frode Teigen solgt 11.384.699 aksjer, tilsvarende 19,7 prosent av aksjene og stemmene i selskapet, for NOK 2,05 per aksje. Samtidig solgte Frode Teigen 5.025.206 tegningsretter, tilsvarende 8,7 prosent av aksjene og stemmene i selskapet for NOK 0,05 per tegningsrett.

Aksjene og tegningsrettene ble solgt til Kontrari AS, som er nærstående til Frode Teigen. Etter transaksjonen eier Kontrari AS 18.906.585 aksjer i Codfarmers, tilsvarende 32,7 prosent av aksjene og stemmene i selskapet, samt 6.138.366 tegningsretter, tilsvarende 10,6 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.

Andelen av aksjer og stemmer i selskapet er beregnet ut fra eksisterende registrert aksjekapital i selskapet.

Tidligere har investor Teigen overført aksjer i både i AKVA group ASA og Grieg Seafood ASA, hvor han privat var stor eier, til selskapet Kontrari.