Marine Harvest vurderer fôrproduksjon

Del saken

Marine Harvest vurderer etablering av et selskap for egen produksjon av laksefôr, og har inngått avtaler med Nofima og Felleskjøpet.

Marine Harvest ASA har inngått avtaler med det største europeiske instituttet for anvendt forskning innen fiskeri, akvakultur og mat, Nofima, og den ledende norske produsenten av dyrefôr, Felleskjøpet Rogaland Agder, som åpner opp muligheten for å etablere et ledende norsk laksefôrselskap, med en årlig produksjon på opp mot 500.000 tonn laksefôr, skriver Marine Harvest ASA i en børsmelding.
 
Marine Harvest har signert en intensjonsavtale med Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) som vil sikre et nytt selskap tilgang på formuleringsteknologi og kompetanse innen innkjøp og kvalitetskontroll av råmaterialer og fôr.

Marine Harvest har videre inngått en intensjonsavtale med Nofima, for tilgang til globalt ledende forskere innen fiskeernæring og råvaresammensetning.

Selv om lokalisering av produksjonen ikke er besluttet, har Marine Harvest signert en avtale med Valsneset Energi og Industriselskap AS i Bjugn kommune i Midt-Norge, som gir tilgang til tomt.
 
Har gjennomført forstudie

Marine Harvest har gjennomført en forstudie av forretningsideen om etablering av et fôrselskap. Basert på denne forstudien vil prosjektet nå gå inn i en ny fase med detaljerte vurderinger. En beslutning om hvorvidt selskapet går videre med etablering av fôrselskapet vil bli tatt så snart konklusjonene fra dette prosjektet er klare.
 
- Fôrkostnader utgjør omlag 50 prosent av produksjonskostnaden ved lakseoppdrett. Fôrkvalitet er en viktig driver for produksjonskostnad, fiskehelse og matkvalitet. Med svært erfarne partnere, som kan vise til gode resultater innen fôrproduksjon og fiskeernæring, har vi etablert et solid utgangspunkt for en detaljert vurdering av potensielle gevinster ved å etablere et laksefôrselskap, sier konsernsjef i Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog.

- Vi tror etableringen av et nytt laksefôrselskap, knyttet til et ledende forskningsinstitutt og tett integrert med verdens største produsent av laks, over tid kan bidra til å forbedre Marine Harvest sin lønnsomhet, sier Aarskog.