Eksportpris kr 30,32 i veke 34

I veke 34 2009 var eksportprisen for fersk laks 30,32 kroner per kilo, ein nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 10 898 tonn, ein oppgang på 0,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 821 tonn, syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

I veke 34 vart det eksportert 787 tonn frosen laks og prisen var 35,33 kroner per kilo.
 

Veke 

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
 

34

10 898

30,32

787

35,33

 

 

 

 

 

33

10 821

30,44

663

34,12

32

10 678

31,32

474

35,70

31

9 966

34,21

395

37,76

30

9 717

37,97

452

35,97

29

9 538

38,36

396

37,06

28

9 215

36,65

431

36,49

27

10 580

36,10

499

37,24

26

10 779

35,73

427

34,49

25

11 039

36,76

458

35,24