Foreslår justert PD-strategi

På bakgrunn av utviklingen av pankreassykdom (PD) hos laks i Midt-Norge, har Mattilsynet nå sendt på høring et forslag til endring av dagens PD-strategi.

Mattilsynet har på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet, laget et forslag til soneforskrift for å håndtere pankreassjukdom (PD) av type SAV2 i Midt-Norge. Mattilsynet har nå sendt forslaget på høring, på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet, melder Mattilsynet. 

Dagens PD-strategi går ut på å begrense konsekvensene av PD sør for Hustadvika og bekjempe sykdommen nord for Hustadvika. Strategien har vært effektiv siden den ble lansert i 2007, påpeker tilsynet. 

I den siste tiden har det forekommet en rekke utbrudd av en ny form for PD (SAV-2) på Nordmøre og i Sør-Trøndelag, som gjør at gjeldene strategi bør revurderes, opplyser Mattilsynet.

I påvente av at ny strategi kan vedtas gjennom forskrift, har Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) gitt Mattilsynet fullmakt til å fravike gjeldende strategi på Nordmøre og i Sør-Trøndelag, slik at «stamping out» ikke lenger blir obligatorisk ved påvisning av pankreassykdom forårsaket av SAV-2.

Høringsfristen er satt til 17. august 2012.