Røde tall for Marine Harvest i 2. kvartal

Marine Harvest ASA fikk i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt (EBT) på minus 148,9 millioner kroner, mot 780,8 millioner kroner i 2. kvartal 2011.

Marine Harvest konsernet oppnådde en operasjonell EBIT på NOK 231 millioner i andre kvartal 2012, mot NOK 894 millioner i tilsvarende kvartal i 2011.

- Kontantstrømmen fra drift var sterk med NOK 918 millioner i kvartalet og netto rentebærende gjeld ble betydelig redusert, skriver Marine Harvest ASA i en børsmelding.

- Marine Harvest forventer et utfordrende marked også i tredje kvartal 2012, heter det videre i meldingen.

- Har forbedret selskapets posisjon og soliditet

Marine Harvest rapporterte operasjonelle driftsinntekter og andre inntekter på NOK 4 005 millioner (NOK 4 192 millioner) i andre kvartal 2012. Slaktevolumene økte med 24 prosent til 99 165 tonn fra 79 932 tonn i andre kvartal 2011. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK 759 millioner til NOK 5 177 millioner.

- I et utfordrende kvartal, har Marine Harvest vært i stand til å forbedre sin konkurranseposisjon og soliditet. Vi har redusert kostnadene på slaktet fisk i kvartalet, noe som er høyt verdsatt i et krevende marked, sier konsernsjef i Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog.

Kontantstrøm fra driften utgjorde NOK 918 millioner (NOK 1 614 millioner) i andre kvartal 2012. Netto rentebærende gjeld ble redusert til NOK 5 177 millioner (NOK 5 936 millioner ved utgangen av første kvartal).

Egenkapitalandelen var 50,8 prosent ved utgangen av kvartalet (50,1 prosent ved utgangen av første kvartal) og NIBD/egenkapital var 47 prosent, sammenlignet med 53,8 prosent ved utgangen av første kvartal.

- Jeg er spesielt glad over å se at de gode prestasjonene i Marine Harvest Scotland fortsetter, og at våre norske resultater er tilfredsstillende gitt noen biologiske hendelser i kvartalet, sier Aarskog.

- Men resultatene i Marine Harvest VAP Europe er fortsatt skuffende, og vi fortsetter vårt arbeid med å forbedre denne enheten, sier Aarskog.

Operasjonell EBIT på kr 3,37 i Norge

- Marine Harvest Norway oppnådde tilfredsstillende resultater, med en operasjonell EBIT per kilo på NOK 3,37 (NOK 13,10) i andre kvartal, mens Marine Harvest Scotland rapporterte en sterk operasjonell EBIT per kilo på NOK 7,11 (NOK 13,68), skriver selskapet i meldingen.

Derimot ble det negativ EBIT i Canada.

- Marine Harvest Canada og Marine Harvest Chile oppnådde en operasjonell EBIT per kilo på henholdsvis NOK -4,18 og NOK 0,60 (NOK 4,15 og NOK -20,92), opplyser selskapet.

Tallene inkluderer bidrag fra Salg og Markedsføring, herunder VAP Europe.

Marine Harvest VAP Europe rapporterte en operasjonell EBIT-margin på -0,5 prosent (0,1 prosent) i andre kvartal 2012.

Fokuserer på kapitaleffektivitet og kostnadsreduksjon

Marine Harvest forventer å slakte 380 000 tonn i 2012, hvorav 90 000 tonn forventes å bli slaktet i tredje kvartal.

- I et marked som fortsatt absorberer det økte tilbudet av laks, beholder vi fokus på kapitaleffektivitet og kostnadsreduserende tiltak i produksjonen, for å møte det vi fortsatt ser som et utfordrende marked, i hvert fall i neste kvartal. Utvidelsen av eksisterende og nye markeder for atlantisk laks er fortsatt høyt prioritert for Marine Harvest, sier Alf-Helge Aarskog.

Vindheim ny finansdirektør (CFO)

Selskapet meldte nylig at Jørgen Kristian Andersen fratrer som CFO i Marine Harvest ASA ved utløpet av juli måned. Ivan Vindheim er utnevnt til ny CFO I Marine Harvest ASA og tiltrer stillingen den 1. august 2012. Han er siviløkonom og kommer fra tilsvarende stilling i et annet børsnotert lakseselskap.

- Bakgrunnen for endringen er behovet for at CFO er lokalisert sammen med resten av konsernledelsen på hovedkontoret i Bergen. Marine Harvest vil opprettholde et kontor i Oslo der konsernfinans og en del andre funksjoner vil bli værende, opplyste selskapet i en melding.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2 2012 - Marine Harvest ASA (pdf) (norsk)
Interim report Q2 2012 - Marine Harvest ASA (pdf) (english)
Presentasjon Q2 2012 - Marine Harvest ASA (pdf)

Om Marine Harvest

Marine Harvest er verdens ledende sjømatselskap og den største oppdretteren av atlantisk laks. Selskapet er representert i 22 land og har rundt 6 200 ansatte på verdensbasis. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.