Egersund tar kontroll i AKVA group

Arkivbilde: AKVA group har levert fôrflåter av type Wawemaster AJ-150-MED til anlegg i Middelhavet. Foto: AKVA group ASA

Egersund Group AS eier nå over 50 prosent av aksjene i AKVA group ASA, som leverer utstyr til oppdrettsnæringen.

Egersund Group AS har i dag, 3 desember 2012, kjøpt 5.576.844 aksjer i AKVA Group ASA, tilsvarende 21.6 prosent av aksjene og stemmene i selskapet til en kurs på NOK 11.25 per aksje.

Egersund Group AS eier etter dette 12,918,185 aksjer i AKVA group ASA, tilsvarende 50.01 prosent av aksjene og stemmene i selskapet, fremgår det av en børsmelding fra AKVA group ASA. 
 
Egersund Group AS er på grunn av sitt eierskap representert i styret i AKVA group, og dermed å anse som primærinnsider i selskapet etter bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 4-2 (1).

Teigen selger til deleid selskap

Selger av aksjene er Kontrari AS, et selskap som er 100 prosent eid av styremedlem Frode Teigen i AKVA group ASA. Etter salget har Kontrari AS ingen aksjer i selskapet. Frode Teigen eier imidlertid aksjer indirekte via sitt eierskap i Egersund Group AS, som er eid 50 prosent av Hans Kristian Mong og 50 prosent av Frode Teigen.

Les også: Teigen flytter på aksjene i AKVA group 14.03.2012

Vil fremsette bud til øvrige aksjonærer

Kjøpet utløser tilbudsplikt etter bestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 6, da Egersund Group AS sin eierandel nå overstiger terskelen på 50 prosent. Egersund Group AS har som intensjon å fremsette pliktig tilbud om kjøp av de resterende aksjene i selskapet til en pris på NOK 11.25 pr. aksje, opplyses det i meldingen.
 
Egersund Group AS har engasjert Pareto Securities som finansiell rådgiver og Wikborg Rein som rettslig rådgiver.