Grieg tar nedskrivninger på 88 mill.

Grieg Seafood vil ta nedskrivninger på samlet 88 millioner kroner i fjerde kvartal 2012 i British Columbia (BC) og Storbritannia (UK).

- Nedskrivningen i Grieg Seafood Hjaltland (UK) beløper seg til 45 MNOK. Det har vært ekstraordinær stor dødelighet i forbindelse med nødvendig avlusning i ett område hvor fisken samtidig var rammet av amøbegjellesykdom (AGD). Dette har også medført at slaktevolumet i 2012 er redusert med ca 2 400 tonn i forhold til tidligere guiding, opplyses det i en melding fra Grieg Seafood ASA.

Ved fremskredne nivå på amøbegjellesykdom er fisken svekket og lite robust i forhold til belastningen ved avlusning. Det er iverksatt omfattende tiltak i Skottland generelt og i Grieg Seafood Hjaltland for å håndtere situasjonen knyttet til amøbegjellesykdom (AGD), opplyser Grieg Seafood.

Grieg Seafood har også gjennom 2012 hatt utfordringer knyttet til lakselus. Det er iverksatt tiltak for å etablere og implementere en ny strategi i forhold til lusebekjempelse i Grieg Seafood Hjaltland hvor det involveres ressurser og kompetanse fra andre deler av Grieg Seafood-konsernet.

Les også: Grieg Seafood låner kr 400 mill. 14.12.2012

Furunkulose

- Nedskrivningen i Grieg Seafood (BC) beløper seg til 43 MNOK. Årsaken til nedskrivningen er et furunkuloseutbrudd på selskapets settefiskanlegg som har ført til sanering av store deler av biomassen i anlegget for å bekjempe sykdomsutbruddet, opplyses det i meldingen fra Grieg Seafood.

Utover nedskrivningen, vil furunkuloseutbruddet føre til at slaktevolumet i 2014 med stor sannsynlighet vil ligge noe lavere enn i 2013. Det vil bli gjennomført kostnadstilpasninger i BC i forhold til redusert slaktevolum. Prisene på det amerikanske markedet har vært lave gjennom Q4 2012, men har i likhet med Europa vist bedring ved starten av 2013, opplyser selskapet.

Lavere slaktevolum

Totalt slaktevolum for Grieg Seafood ASA var i Q4 i overkant av 20 000 tonn. Dette er noe lavere enn tidligere guidet som følge av dødeligheten på Shetland. Utviklingen i Norge har vært som forventet både resultatmessig og biologisk. Resultatet i Grieg Seafood Rogaland i Q4 2012 vil være i underkant av 2 NOK per kg, mens resultatet i Grieg Seafood Finnmark er negativt med i overkant av 2 NOK per kg i dette kvartalet. Grieg Seafood Finnmarks resultat i Q4 2012 er noe negativt påvirket av slakting av ørret med høyere kostnadsnivå, heter det i meldingen fra selskapet.

Grieg Seafood vil fremlegge resultatet for Q4 2012 14. februar 2013.