Cermaq har solgt EWOS for 6,5 mrd.

Cermaq ASA har solgt EWOS til en investorgruppe bestående av Altor og Bain Capital for 6,5 milliarder kroner. 

Oppdrettskonsernet Cermaq ASA har i dag inngått endelig avtale med Altor Fund III GP Limited og Bain Capital Europe, LLP om salg av fiskefôrvirksomheten EWOS for 6,5 milliarder kroner.

Norsk selskap

- Kjøper vil være et norsk selskap som er etablert av Altor og Bain Capital for formålet. Vederlaget som betales innebærer en selskapsverdi på EWOS på NOK 6,5 milliarder og vil bli betalt kontant ved gjennomføring av transaksjonen, opplyser Cermaq ASA (CEQ) i en børsmelding.

Ventet tidspunkt for gjennomføring av transaksjonen er ved månedsslutt i oktober 2013.

Cermaq meldte 17. juni i år at en investorgruppe bestående av Altor Fund III GP Limited og Bain Capital Europe, LLP hadde inngitt et bud på 6,2 milliarder kroner for EWOS. Cermaq fant budet så interessant at det ble innledet en prosess med formål å inngå endelig avtale, en prosess som i dag endte med salg til 6,5 milliarder kroner.

- Altor og Bain Capital har fulgt akvakultursektoren gjennom flere år, og ser betydelig potensial i å arbeide med ledergruppen i EWOS for videre utvikling av virksomhetens verdensledende fiskefôrvirksomhet, heter det i meldingen fra Cermaq.

Forventer milliardutbytte

Transaksjonen medfører at Cermaq vil frigjøre betydelige midler. Midlene vil bli benyttet til å redusere selskapets samlede lån, for å sikre en fortsatt solid egenkapital og overholdelse av alle finansieringsforpliktelser for den gjenværende virksomheten, samt å realisere en ekstraordinær utdeling til selskapets aksjonærer.

- Forutsatt gjennomføring av transaksjonen, forventer selskapet en utdeling til Cermaqs aksjonærer i størrelsesorden 4,5 - 5,0 milliarder kroner, eller mellom 48 og 54 kroner pr aksje, opplyser Cermaq.

Videreutvikler Cermaqs oppdrettsaktivitet

Styret i Cermaq fortsetter nå arbeidet med å videreutvikle selskapets betydelige oppdrettsaktivitet i Norge, Canada og Chile. Cermaq støtter en videre konsolidering av oppdrettsindustrien i utvalgte geografiske områder og vil vurdere ulike løsninger for å utvikle selskapets sterke posisjon og optimalisere verdier for aksjonærene.

Cermaq har i forbindelse med transaksjonen benyttet ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver og advokatfirmaet Schjødt som juridisk rådgiver.