Eksportprisen vidare ned

Del saken

Eksportprisen for fersk laks fall frå veke 34 til veke 35, og enda på 29,10 kroner per kilo, ein nedgang på 4 prosent samanlikna med veka før.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 35 enda på 11 458 tonn, ein oppgang på 5,1 prosent frå ei veke før, då eksportkvantumet var på 10 898 tonn, syner tal Statistisk sentralbyrå la fram i dag.

I veke 35 blei det eksportert 986 tonn frosen laks og prisen var 35,12 kr/kg. 
  

 
Veke 

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
 

35

11 458

29,10

986

35,12

 

 

 

 

 

34

10 898

30,32

787

35,33

33

10 821

30,44

663

34,12

32

10 678

31,32

474

35,70

31

9 966

34,21

395

37,76

30

9 717

37,97

452

35,97

29

9 538

38,36

396

37,06

28

9 215

36,65

431

36,49

27

10 580

36,10

499

37,24

26

10 779

35,73

427

34,49