Kveiteoppdretter tapte 58 mill.

Årsresultatet for Aga Halibut AS, som driv oppdrett av kveite på Dønna, gikk fra stygt til verre.

For regnskapsåret 2008, gikk driften med 28,5 millioner i minus, og på toppen av dette kom netto finanskostnader på 29,5 millioner.

I fjor håpet daværende daglig leder Jonny Innvær på bedre tall og kanskje til og med «break even» i 2008, etter at 2007-regnskapet ga et resultat på minus 18 millioner kroner. I stedet har det altså forverret seg med 40 millioner, skriver Helgelands Blad.

Men ifølge Innvær, er det ingen fare for driften for oppdrettsselskapet.

– Vi har gjort en del grep etter regnskapsavslutninga for 2008 som gjør at vi står bedre rustet nå. Jeg føler at vi er i en posisjon hvor vi snart kan begynne å få ut verdiene, sier Innvær til Helgelands Blad nå. Innvær har sluttet som daglig leder, og gått over til en stilling hvor han skal jobbe mer opp mot produksjonen.

Styreleder Jan-Ove Morlandsstø har tatt over som daglig leder, men han var onsdag ikke tilgjengelig for kommentar.

Skal fusjonere

Ifølge Innvær kommer Aga Halibut AS snart til å bli slått sammen med Aga Marin AS, som driver et yngelanlegg på Bømlo. Planen er at et helintegrert selskap fra yngel til slakting skal stå bedre rustet til å møte utfordringene, skriver avisa.

Tilført 60 millioner

Aga Halibuts årsberetning for 2008 er signert 29. juni i år. Den konstaterer at selskapet har vært gjennom en vanskelig periode, men at eierne har tilført nødvendig kapital gjennom ansvarlige lån. I en kombinasjon av konvertering og kapitalinnskudd har aksjonærer og bank tilført selskapet 60,7 millioner kroner.

– Avtalene gjør at vi står bedre finansielt skodd nå, sier Jonny Innvær til avisa.