– Fortsatt mye uavklart om ny havbruksforvaltning

Sjømat Norge er skeptiske til det nye vekstsystemet for havbruksnæringen.

– Den nye havbruksforvaltningen som fiskeriministeren har lagt fram går noen skritt i den retning vi ønsker, men det er fortsatt mye som er uavklart. Ikke minst stiller vi spørsmål ved hvordan trafikklysene skal fungere. Hovedmodellen er den samme som de har presentert tidligere, og den er vi skeptisk til, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Regjeringen har etter flere høringsrunder nå vedtatt det som er omtalt som det nye vekstsystemet for havbruksnæringen. Ystmark sier at det som nå er lagt på bordet er noe justert i riktig retning, men i hovedsak i tråd med det opprinnelige forslaget som Sjømat Norges medlemsbedrifter har avvist.

Les også: Får drive i to produksjonsområder 17.01.2017

– Det ligger an til noe mer fleksibilitet enn opprinnelig, og det er positivt at Hardangerfjordforskriften oppheves. Ikke minst er det bra at man faser inn den nye ordningen på en skånsom måte ved at det ikke blir redusert produksjon i noen områder før i 2019. Det gir regjeringen tid til å områ seg hvis den nye forvaltningsmodellen slår urimelig ut, sier Ystmark i en pressemelding.

Sjømat Norge skulle ønsket at myndighetene tok seg enda bedre tid når man først skal gjennomføre de største endringene i havbruksforvaltningen på lang tid. Ideelt sett burde man startet prosessen på en annen måte – først utviklet målesystemene og deretter utformet rammene for forvaltningen, mener Sjømat Norge.

– Vi tar til etterretning at myndighetene har valgt å gjøre det motsatt, sier Ystmark. Han legger til at han forventer at regelverket ikke er hugget i stein, men at regjeringen vil være åpen for å gjøre justeringer etter hvert som man sluttfører arbeidet med å utvikle trafikklysmålingen og høster erfaringer fra ordningen.

– Vi ønsker derfor en tett dialog med både departementet, de politiske og de faglige miljøene i tiden fremover og gjøre vårt for å påvirke sluttresultatet, sier Ystmark.

Næringen tar miljøutfordringene på høyeste alvor for å dempe fotavtrykkene av matproduksjonen. På dette feltet settes det inn milliardinvesteringer årlig, mesteparten for å sikre kontroll med lave lusenivåer, fremholdes det i meldingen fra Sjømat Norge.