Nye oppdrettsregler trer i kraft i oktober

Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft 15. oktober 2017.

- Nå kommer regelverket. Deretter skal det besluttes hvilke produksjonsområder som får tilbud om vekst. Det skjer nå i oktober. I løpet av høsten vil regjeringen presentere et opplegg for den første tildelingsrunden, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet, som skisserer følgende prosess fremover:

15. oktober

Nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft.

Oktober

Regjeringen beslutter hvilken farge det enkelte produksjonsområde får, etter en vurdering av lakseluspåvirkning.

November/ 
desember 

Høring av tildelingsforskrift.

Tildeling av eventuelle nye tillatelser, og gjennomføring av en alminnelig høring knyttet til dette, kan potensielt skje i et eget løp, og blir noe forskjøvet tidsmessig.

Tidlig 2018

Tildeling av økt kapasitet.

Vekst på eksisterende tillatelser vil muligens kunne tilbys sent i 2017.

Høst 2018

Kommunene får utbetalt sin andel av vederlaget fra tildelingsrunden.

Nærings- og fiskeridepartementet tar forbehold om at det av ulike årsaker kan komme endringer i tidsrammen for den videre prosessen.

Les også: Regler for nytt oppdrettssystem er klare 07.07.2017