Lite oppdrettsfisk i elvene rundt Trondheimsfjorden

Kun 0,2 prosent av uttatte skjellprøver ble klassifisert som oppdrettsfisk.

Veterinærinstituttet har også for sportsfiskesesongen 2017 gjennomført fortløpende analyser av skjell fra seks ulike lakseelver i Trondheimsfjorden, for å avdekke andel rømt oppdrettslaks i sportsfiskesesongen. Kun fem av totalt 2481 prøver (tilsvarende 0,2 prosent) ble klassifisert som oppdrettsfisk, opplyses det i en pressemelding fra Veterinærinstituttet.

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet ble forespurt om å videreføre samarbeidsprosjektet, som SalMar ASA og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) har hatt fra 2011 til og med 2016, med analyse av skjellprøver for de samme seks elvene også i sportsfiskesesongen 2017.

Fra 1. juni til 19. september 2017 ble det analysert totalt 2481 skjellprøver fra laks. Sammenhold med fangststatistikkene på vassdragenes hjemmesider per 01.11.2017, gir dette en andel prøveuttak på 39,3 prosent av avlivet fangst. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva.

Hele rapporten kan lastes ned fra lenken nedenfor.