16 000 laks rømte fra havmerden

Havmerden til SalMar ASA på Frohavet utenfor Trøndelag. Foto: SalMar ASA

Tallene fra Ocean Farming-rømmingen utenfor Trøndelag er klare. 16 000 laks rømte.

Fiskeridirektoratet mottok melding om en rømmingshendelse på Ocean Farming sin lokalitet «Håbranden» utenfor Frøya i Trøndelag i september i fjor.

Les også: Laks rømte fra havmerden 04.09.2018

Nå er merden tømt og fisken slaktet ut. Selskapet opplyser at tett på 16.000 laks har rømt. Det melder Fiskeridirektoratet. Den rømte fisken hadde en snittvekt på rundt fire kilo.

Fiskeridirektoratet gav pålegg om miljøovervåkning av 13 laksevassdrag i oktober. Videre oppfølging av saken gjøres av Fiskeridirektoratets region Midt.

SalMar ASA fremholder fra sin side, at svinnet ligger innenfor vanlige feilmarginer.

- Nå som merden er tømt for laks, kan det konstateres at det ikke er større relativt svinn fra denne merden enn det som er vanlig for industrien som helhet. Av et utsett på nær én million fisk høsten 2017, har vi et produksjonssvinn på 15.805 fisk eller om lag 1,5 prosent, som er innenfor normale feilmarginer i næringen, heter det i en pressemelding fra SalMar ASA. 

Ocean Farming AS er et selskap i SalMar-konsernet.