Lakserømming fra Drevflesa i Roan

Fiskeridirektoratet har pålagt utvidet gjenfangst av rømt oppdrettslaks, etter at det ble oppdaget en stor flenge i et oppdrettsanlegg i Roan kommune.

– Rømmingen kan være betydelig, sier Ruth Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Oppdrettsanlegget tilhører Bjørøya AS, som tidligere bar navnet Bjørøya Fiskeoppdrett AS. Fiskeridirektoratet melder at det så langt er gjenfanget 50 fisk ved selskapets lokalitet «Drevflesa». Snittvekten på den rømte fisken er 5,7 kilo.

– Vi inspiserte anlegget på tirsdag og gav også, i samarbeid med Fylkesmannen, et pålegg om utvidet gjenfangst utover de påkrevde 500 meterne fra anlegget, sier Kjæmpenes.

I helgen oppdaget selskapet en L-formet flenge på ca. 2 x 2 meter i sitt oppdrettsanlegg. Den ble funnet på 22 meters dyp. Fiskeridirektoratet ble varslet mandag.

Merden er planlagt tømt i løpet av kommende helg.

– Vi vil da få oversikt over omfanget av fisk som har rømt, sier Kjæmpenes.