Rapport fra tilsynskampanje klar

Fiskeridirektoratet hadde i 2018 en tilsynskampanje rettet mot visningstillatelser. Nå er rapporten klar.

– Tilsynskampanjen viste at disse tillatelsene ble drevet på en slik måte at de kan bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum, sier Øyvind Lie, direktør for kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

I rapporten beskrives det nærmere hvordan anleggene var utformet for å ta imot publikum og hvilket opplegg de ulike virksomhetene hadde for visning av akvakultur.

Tilsynet så blant annet på hvem som er virksomhetenes samarbeidspartnere, størrelse og sammensetning av publikum og hvordan virksomhetene markedsfører visningstilbudet, heter det i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

– Kampanjen har gitt oss viktig innsikt i hvordan akvakulturtillatelser til visningsformål blir drevet, sier Lie.

Avdekket flere avvik

Tilsynskampanjen avdekket at virksomhetene i liten grad har sikret at innholdet i internkontrollsystemene omfatter visningstillatelser.

– Samlet sett ble det gitt 63 avvik på forskriften om internkontroll på akvakulturområdet, sier Øyvind Lie.

– Når virksomhetene ikke tar høyde for visningstillatelser i sitt internkontrollsystem, vil de heller ikke ha et tilstrekkelig system for å se til at de særlige krav og vilkår som gjelder visningstillatelsen blir fulgt, sier Lie.

Ved tildeling av slike tillatelser blir det stilt krav om at virksomheten skal være særlig egnet for formidling og være tilrettelagt for publikum.

– Vi ville derfor se nærmere på om disse tillatelsene ble drevet i tråd med vilkårene, og om virksomhetene sikret etterlevelse av de særlige kravene til visningstillatelser i sitt internkontrollsystem, sier Lie.

19 virksomheter kontrollert

Kampanjen omfattet tilsyn med alle virksomheter som ved utgangen av 2017 hadde akvakulturtillatelse til visningsformål. Dette gjaldt 19 virksomheter som totalt hadde 20 visningstillatelser.

Akvakulturtillatelser gitt til visningsformål, skal bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum.