Vil endre akvakulturloven

Regjeringen foreslår å endre akvakulturloven. Målet med lovforslaget er å tydeliggjøre det juridiske grunnlaget for å kunne pålegge oppdrettere å kutte i lakseproduksjonen av hensyn til miljøet.

Regjeringen har i dag foreslått for Stortinget å endre akvakulturloven.

Du kan lese hele lovforslaget her

Trafikklyssystemet

Lovforslaget kommer som en oppfølging av trafikklyssystemet, som ble innført i 2017. Trafikklyssystemet skal sikre bærekraftig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Landet er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen settes ut fra miljøtilstanden, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å produsere mer laks.

Ny vurdering til høsten

Miljøtilstanden blir vurdert annet hvert år, og neste vurdering er høsten 2019.

I produksjonsområder der miljøpåvirkningen fra lakselus er akseptabel (grønt lys) kan oppdretterne få tilbud om å produsere mer laks. I områder der miljøpåvirkningen er moderat (gult lys) må lakseproduksjonen holdes på samme nivå, og i områder der påvirkningen er uakseptabel (rødt lys) må lakseproduksjonen kuttes.