Tilsynskampanje for rømmingsberedskap

Fiskeoppdrett. Illustrasjonsfoto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Fiskeridirektoratet setter i april i gang en tilsynskampanje rettet mot havbruksnæringens rømmingsberedskap.

Kampanjen tar for seg følgende problemstillinger:

  • Har virksomheten tilstrekkelige og oppdaterte planer for varsling, gjenfangst, miljøovervåking og mottak av gjenfanget rømt fisk?
  • Er planene tilpasset både til den enkelte lokalitet og til et mer overordnet nivå, slik det er mest hensiktsmessig ut fra hensynet til en effektiv beredskap?
  • Har virksomheten tilgang til tilstrekkelig mengde egnet redskap og annet utstyr for å kunne følge opp sitt eget planverk og raskt igangsette og drive effektiv gjenfangst?
  • Har de ansatte tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter for å følge opp planverket på dette området?

Tidlig i 2018 ble «Veileder for beredskap ved rømming fra akvakulturanlegg» revidert i et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og de tre næringsorganisasjonene Norsk Industri, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

Tilsynskampanjen vil både kunne motivere aktørene til å bruke veilederen og måle effekten av tiltaket som veilederen representerer, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Virksomheter som ikke oppfyller regelverket, må følges opp for å sikre at nødvendige korrigerende eller forbedrende tiltak blir gjennomført. For Fiskeridirektoratet er det også viktig å lære av og formidle gode eksempler på virksomhetenes rømmingsberedskap.