Sjøørret og trafikklyssystemet

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener det trengs mer kunnskap før sjøørret kan inkluderes i «trafikklyssystemet» og handlingsregelen for vekst i fiskeoppdrettsnæringen.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om lakseluspåvirkning på sjøørret.

- Rapporten inneholder forslag til hvordan vi i fremtiden kan inkludere sjøørret i trafikklyssystemet. Men vi trenger mer kunnskap, derfor er det for tidlig å la sjøørret bli en del av trafikklyssystemet nå, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding

En ekspertgruppe har vurdert det faglige grunnlaget for å inkludere lusepåvirkning på sjøørret som indikator i trafikklyssystemet.

Du kan lese rapporten her

Ekspertgruppa ble satt ned i forbindelse med regjeringens nye vekstsystem for laksenæringen. Trafikklyssystemet innebærer at oppdretterne må justere lakseproduksjonen sin ut ifra hvordan driften påvirker miljøet. Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Påvirkning fra lus på villlaks er fortsatt indikatoren som bestemmer hvilken farge sonene skal ha.

Les også: Ekspertgruppe skal se på data for lusepåvirkning 01.03.2017

Departementet vil imidlertid be ekspertgruppen om å utvikle en analysemetode som kan gi bedre kunnskap om hvordan lakselus påvirker sjøørret. Arbeidet skal presenteres i et vedlegg til ekspertgruppens rapport for lakseluspåvirkning på villaks i 2019.