Staten har solgt seg ut av VESO

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt sin 34 prosent eierandel i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO).

Etter salget eier ikke staten lenger aksjer i selskapet.

– Vi har lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av VESO. Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten har vi nå benyttet oss av, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. VESO er et av seks selskaper der regjeringen har en slik fullmakt.

Aquanova Invest kjøpte aksjene

Det er dagens hovedeier Aquanova Invest AS som har kjøpt statens aksjer. Salgssummen er 45 millioner kroner. Aquanova Invest vil etter dette eie om lag 95 prosent av aksjene i VESO.

– Det har vært en grundig salgsprosess, og jeg har vært opptatt av å ivareta selskapets interesser og statens verdier på en god måte. Jeg er fornøyd med salget, sier Røe Isaksen.

Reduksjon av statlig eierskap

Staten har siden 2014 klassifisert VESO som et kategori 1-selskap. Det innebærer at staten ikke har hatt andre mål for eierskapet enn det rent forretningsmessige, altså høyest mulig avkastning over tid.

– Med dette salget følger vi opp regjeringens mål om en gradvis reduksjon av det statlige eierskapet i selskaper med forretningsmessig hovedmål. Jeg ønsker ledelsen og styret lykke til med den videre utviklingen av selskapet, sier Røe Isaksen.

Fakta om VESO

  • VESO ble etablert av daværende Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd tilbake i 1988.
  • Selskapet er distributør av veterinære legemidler og biocidprodukter, driver kliniske forsøk med fisk og er engasjert i selskaper med tilgrensende virksomheter.
  • Selskapets forretningside er å tilby produkter og tjenester som bidrar til en god dyre- og fiskehelse.
  • Selskapet har hovedkontor i Oslo, distribusjonssentre i Oslo, Vestby i Akershus og Puerto Varas i Chile. Forsøkslaboratoriene for fisk er lokalisert på Vikan utenfor Namsos i Trøndelag og Colaco i Chile.
  • For 2018 hadde VESO, inkl. datterselskap, 567 mill. kroner i driftsinntekter og et brutto driftsresultat (EBITDA) på om lag 14 mill. kroner.