Vil bekjempe fiskevirus

Fiskeoppdrett. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan mot pankreassykdom, for å hindre tap for fiskeoppdrettsnæringen.

Det er på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet at Mattilsynet har utarbeidet et utkast til en bekjempelsesplan for pankreassykdom (PD). Dette er en alvorlig virussykdom som kan gi store økonomiske tap for oppdrettere, som følge av svak tilvekst, redusert slaktekvalitet og dårlig fiskevelferd. Sykdommen er utbredt på Vestlandet og i deler av Trøndelag.

– Vi må holde resten av landet fritt for PD, samtidig som vi begrenser konsekvensene av sykdommen i PD-sonen. En slik strategi vil kreve felles oppslutning og felles tiltak i næringen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Planen tar utgangspunkt i gjeldende krav i regelverket for bekjempelse av PD. Regelverket fremkommer i nasjonal PD-forskrift, i transportforskriften og i kontrollområdeforskriften for PD som for tiden gjelder i Trøndelag og sør i Nordland.

Bakgrunnen for oppdraget med å lage en bekjempelsesplan, er å sikre en enhetlig behandling av situasjoner med utbrudd av PD, hvor det fremgår hvorfor og hvordan et utbrudd må behandles ulikt avhengig av hvor i landet utbruddet skjer. På denne måten skal næringen oppleve en større grad av forutsigbarhet, samtidig som saksbehandlere i Mattilsynet får støtte i behandlingen av enkeltsaker.

Høringsfristen er 1. september 2019.