Rømming av fisk fra Mowi på Frøya

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet
Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding fra Mowi AS om rømming av laks fra lokaliteten Tennøya ved Frøya i Trøndelag.

Det er oppdaget flere hull av varierende størrelse på fire merder.

– Fiskeridirektoratet har gjennomført inspeksjon på anlegget. Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og har foreløpig gjenfanget 19 fisk. Fisken i anlegget har en snittvekt på ca 1 kg, opplyser direktoratet i en pressemelding.

Seksten hull

Det er i alt oppdaget 16 hull fordelt på fire merder. Det største hullet er på om lag 70 x 20 cm. Hullene er oppgitt å være på 22 meters dybde.

Fiskeridirektoratet region Midt følger opp saken og vurderer løpende hvilke tiltak som skal iverksettes, blant annet å fastslå når det er mulig å foreta opptelling.

Det er bare et par uker siden det sist ble meldt om rømming av laks fra Mowi, den gang på Hitra.

Les også: Lakserømming på Hitra i august 05.09.2019

Miljøsertifisert

Anlegget ved Tennøya ble i 2014 sertifisert etter miljøstandarden til Aquaculture Stewardship Council (ASC), som blant annet omhandler forebygging mot rømming.

Ifølge nettsidene til ASC, ble anlegget sist revidert så sent som i januar 2019. Anlegget var da brakklagt.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet ønsker tips om rømming og fangst av rømt oppdrettslaks. Tips kan ringes inn til FMC, som er Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.