Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund etablerer visningssenter

Rådmann Arne Ingebrigtsen, prosjektleder Roland Mauseth, ordfører Kjell Neergaard, driftsleder Ole Martin Stordal, miljø- og utviklingsleder Monicha Seternes, Steven Rønninghaug og rådgiver Line Ekanger. Foto: Tore Lyngvær / Kristiansund kommune

Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune går sammen for å etablere et visningssenter og et visningsanlegg for laks i Kristiansund.

Etableringen skal gi publikum et unikt og levende innblikk i oppdrettsnæringen, og man har mål om å skape en møteplass for næringsliv, publikum og studenter.

Etter flere måneder med sonderinger, slipper Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune i dag nyheten om at det skal etableres en ny, spennende og relevant attraksjon i Kristiansund; Et visningssenter for akvakultur.

Det skriver Kristiansund kommune i en pressemelding.

- Vil bli en turistattraksjon

Familieeide Måsøval Fiskeoppdrett AS fra Frøya, som vil stå som søker om visningstillatelse, gleder seg over det positive samarbeidet med kommunen og ser frem mot å etablere seg med en tydeligere profil i Kristiansund. Selskapet har i dag to oppdrettslokaliteter i Kristiansund.

- En etablering av et visningssenter for laks i Campus åpner for unike muligheter for formidling og tilrettelegging for publikum. Vi skal samarbeide med profesjonelle aktører for å sikre en god og interessant formidling av en spennende næring. Vi er glade for samarbeidet med Kristiansund kommune og ser frem imot å etablere oss i campus med både kontorplasser og et unikt visningssenter, som vi mener vil bli en turistattraksjon i Kristiansund, sier miljø- og utviklingsleder Monicha Seternes fra Måsøval Fiskeoppdrett AS.

- Åpner for synergier og samarbeid

Selskapet har anslått en investering på flere titalls millioner kroner i visningsanlegget og visningssenteret over 10 år, og har som mål at overskudd fra visningstillatelsen, skal komme senteret og publikum til gode.

- Å kunne etablere et visningssenter i en kompetansehub som Campus, vil også åpne unike muligheter for synergier og samarbeid, sier Monicha Seternes. Vi ønsker å skape et senter hvor pågående forskning og spennende, nyutviklet teknologi fra lokale og regionale havbruksmiljøer får mulighet til å vise seg frem.

Skal gi et innblikk i havbruksnæringen

Formålet med etableringen, er å gi publikum et innblikk i havbruksnæringen gjennom et solid og levende utstillingsvindu. Man har ambisjoner om å skape et senter som, i tillegg til å vise laksens utvikling og reise gjennom attraktivt og interaktivt design, blir en plattform for lokalt næringsliv.

- Næringslivet i Kristiansund er både kompetent og innovativt, og man har en rekke spennende bedrifter som kan vise frem interessante havromsrelaterte prosjekter og teknologier, sier Helge Hegerberg, rådgiver i Kristiansund kommune.

Lokaliseres i Campus Kristiansund

Visningssenteret skal lokaliseres på kaikanten, i første etasje av Campus Kristiansund, og skal bidra til å skape liv og røre på Campus og i sentrum.

- Campusprosjektet er svært positiv til dette initiativet, sier prosjektleder for Campus Kristiansund, Roland Mauseth.

Foreløpig er det avsatt et areal på 300 kvadratmeter til senteret.

- Vi har en visjon om at Campus skal bli en naturlig forlengelse av bykjernen, og ved etableringen av et publikumsrettet visningssenter i første etasje kan vi virkelig lykkes med dette, sier Mauseth.

Første steg for visningssenteret, er nå en politisk godkjenning i Kristiansund kommune.