Algerammede oppdrettere får øke produksjonen

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik besøkte Mortenlaks i mai 2019. Her sammen med Tom Jarle Bjørkly. Foto: NFD

Fiskeoppdrettere i Nordland og Troms som tidligere i år ble rammet av algeangrep, får nå mulighet til å mulighet til å øke produksjonen.

– Vi gir nå lakseoppdrettere som ble rammet av algeoppblomstringen mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplassene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms tidligere i år, førte til at store mengder fisk gikk tapt. For å hjelpe oppdretterne som ble rammet, åpnet fiskeri- og sjømatministeren for at selskapene kunne søke Fiskeridirektoratet om å øke lakseproduksjonen.

Les også: Fiskeriministeren vil hjelpe algerammede oppdrettere 05.07.2019

Fiskeridirektoratet har innvilget søknadene fra følgende selskaper: Cermaq Norway, Ballangen Sjøfarm, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm, Nordlaks, Salaks, Sørrollnesfisk og Northern Lights Salmon, Ellingsen Seafood og Mortenlaks.

Disse kan i løpet av de fem neste årene hente ut produksjon fra en konto i direktoratet. Hvor mye de kan ta ut, avhenger av hvor mye fisk de mistet i forbindelse med algeangrepet.

– Disse oppdretterne har vært gjennom svært tøffe tider. Jeg håper dette vil bidra til at de kan komme seg på bena igjen, sier Nesvik.