Algerammede oppdrettere får øke produksjonen

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik besøkte Mortenlaks i mai 2019. Her sammen med Tom Jarle Bjørkly. Foto: NFD

Fiskeoppdrettere i Nordland og Troms som tidligere i år ble rammet av algeangrep, får nå mulighet til å mulighet til å øke produksjonen.

– Vi gir nå lakseoppdrettere som ble rammet av algeoppblomstringen mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplassene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms tidligere i år, førte til at store mengder fisk gikk tapt. For å hjelpe oppdretterne som ble rammet, åpnet fiskeri- og sjømatministeren for at selskapene kunne søke Fiskeridirektoratet om å øke lakseproduksjonen.

Les også: Fiskeriministeren vil hjelpe algerammede oppdrettere 05.07.2019

Fiskeridirektoratet har innvilget søknadene fra følgende selskaper: Cermaq Norway, Ballangen Sjøfarm, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm, Nordlaks, Salaks, Sørrollnesfisk og Northern Lights Salmon, Ellingsen Seafood og Mortenlaks.

Disse kan i løpet av de fem neste årene hente ut produksjon fra en konto i direktoratet. Hvor mye de kan ta ut, avhenger av hvor mye fisk de mistet i forbindelse med algeangrepet.

– Disse oppdretterne har vært gjennom svært tøffe tider. Jeg håper dette vil bidra til at de kan komme seg på bena igjen, sier Nesvik.

Les mer om hvordan Fiskeridirektoratet har regnet ut kompensert tillatt biomasse (KTB) på Fiskeridirektoratets nettsider.