Mistanke om ILA hos NRS i Alta

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke.

Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

- NRS Farming AS varslet Mattilsynet 5. desember 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Lille Kufjord. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR), melder Mattilsynet.

Mattilsynet presiserer at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

- Dersom mistanken blir bekreftet på lokalitet Lille Kufjord, vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, opplyser Mattilsynet.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Kontrollområde

Lokalitet Lille Kufjord ligger i overvåkningssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund, Finnmark fylke. Kontrollområdeforskriften ble opprettet etter påvisning av ILA ved sjølokalitet 10281 Store Kvalfjord i Alta kommune i november 2017.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et nytt kontrollområde, for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.