Gyrodactylus salaris påvist i Selvikelva

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris sett gjennom elektronmikroskop. Det gule partiet viser munnpartiet som er utstyrt med kroker som parasitten hekter seg fast på fisken med. Fotoet er påført noe farge i ettertid. Foto: Jannicke Wiik-Nielsen / Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet har i dag påvist lakseparasitten Gyrodactylus salaris på innsendt villaks fra Selvikelva i Sande kommune i Vestfold fylke.

Sykdommen er ikke tidligere påvist i denne elven, melder Mattilsynet.

På oppdrag fra Mattilsynet, gjennomfører Veterinærinstituttet et overvåkningsprogram for Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elver. Programmet har til hensikt å gi en god oversikt over hvor G. salaris ikke forekommer i norske vassdrag, samt å avdekke spredning av parasitten til nye elver på et tidlig stadium.

– Det var i dette OK-programmet at G. salaris ble påvist på 24 av 33 undersøkte laksunger, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

– Funn indikerer at parasitten er relativt nyetablert

– Antall parasitter på hver laksunge var ikke spesielt høyt sammenlignet med det som er vanlig i elver der parasitten har forekommet i lang tid. Det ble funnet 235 G. salaris-individer på laksungen med den høyeste infeksjonen, og dette vurderes som et lavt til moderat antall. Det faktum at flere laksunger i det undersøkte materialet var frie for parasitten, samtidig som infeksjonstallene var lave på de infiserte fisken, indikerer at infeksjonen er relativt nyetablert i Selvikelva.

Det sier prosjektleder Sigurd Hytterød ved Veterinærinstituttet.

– Dette viser at OK-programmet har fanget opp G. salaris i en ny elv på et tidlig stadium, og at programmet fungerer i henhold til hensikten, fortsetter Hytterød.

Samme type som i Sandeelva, Drammenselva og Lierelva

Selvikelva ligger innenfor det definerte smitteområdet Drammensregionen.

- Gyrodactylus salaris ble påvist i naboelva Sandeelva i 2003, og det er ikke uventet at parasitten nå påvises i Selvikelva som munner ut bare 1,5 km sørøst for Sandeelva i det samme fjordbassenget, sier Hytterød.

Analyser viser også at parasitten er den samme genetiske typen (haplotype F) som finnes i Sandeelva, Drammenselva og Lierelva.

– Det er derfor nærliggende å tro at påvisningen skyldes spredning fra en av disse elvene. Selvikelva har blitt overvåket i flere år, men det er først i år at parasitten påvises på laksunger i den lille lakseelva, sier Hytterød.

Påvisningen av sykdommen, utvider antallet elver med kjent Gyrodactylus salaris fra tre til fire elver i denne regionen. Selvikelva er elv nummer 51 i Norge som får påvist Gyrodactylus salaris. Av disse er 38 behandlet og friskmeldt.

Restriksjoner

Mattilsynet presiserer at alle som ferdes i området og driver aktivitet som kan innebære smittespredning, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdommen unngås.

Det vil si at man for eksempel ikke må flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

Ingen betydning for folkehelsen

Gyrodactylus salaris er en parasitt som kan føre til sykdom hos blant annet laks, men den har ingen betydning for folkehelsen, påpeker Mattilsynet.