Mistanke om ILA ved Bømlo

Smålaks. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14086 Lelandsholmen i Bømlo kommune i Hordaland fylke.

Lokaliteten drives av Fylkesnes Fisk AS og Aller Aqua Norway AS.

- Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 18. desember 2019 om mistanke om ILA på 14086 Lelandsholmen. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytic AS. Foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant, melder Mattilsynet.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

- Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, opplyser Mattilsynet.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se Barentswatch Fiskehelse.

Kontrollområde

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.