Brønnbåt Nord Lofoten bestiller nybygg fra Aas

Den nye brønnbåten blir nær 64 meter lang og får et lasteromsvolum på 1.200 m3. Illustrasjon: Aas Mek. Verksted AS

Aas Mek Verksted AS har inngått kontrakt med rederiet Brønnbåt Nord Lofoten AS, om bygging av en brønnbåt av type AAS 1202 STDE-Hybrid.

Skipet er konstruert med stort fokus på miljø, med lavt drivstofforbruk, sterkt redusert utslipp til luft og sjø, samt redusert støy, og er spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område, med base hos Ellingsen Seafood på Skrova, fremgår det av en pressemelding fra Aas Mek. Verksted AS.

Brønnbåt Nord Lofoten AS er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2019, og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS. Dette blir andre nybygget verftet bygger for Brønnbåt Nord. Skroget bygges i utlandet og nybygget skal overleveres rederiet i november 2021.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Brønnbåt Nord Lofoten AS, som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip, skriver verftet i meldingen.

Dieselelektrisk fremdrift

Skipet skal bygges med dieselelektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt med stor kapasitet for landstrøm. Videre skal skipet utstyres med full rensing av eksosutslipp etter nye IMO NOx Tier III-krav.

Brønnvolum på 1200 m3

Brønnbåten får en lastekapasitet på 1200 m3 fordelt på to brønner, som er utstyrt med skyveskott, samt system for trykklasting og -lossing. Den er spesielt designet for lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolttransport, samt «dewatering system» for ferskvannsbehandling av fisken med mer.

Båten blir utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system, med rensing og behandling av vannet, inkludert filtersystem for oppsamling av lus, samt UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner:

  • Lengde o.a. 63,86 meter
  • Bredde 14 meter
  • Dybde i riss 5,30 meter
  • Lasterom 1200 m3 fordelt på to rom
  • Innredning for 10 personer