Trafikklyset kommer etter nyttår

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Foto: NFD

Beslutningen om hvilke farger de tretten produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får, kommer på nyåret.

– Vi jobber med å fargelegge kysten og å ta de beslutningene som kreves for å gjennomføre konsekvensene av fargeleggingen. Dette er en stor og viktig beslutning som kan ha betydning for verdiskaping og arbeidsplasser, men også for villaksen. Vi må være sikre på at vi gjør de riktige grepene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Landet er delt inn i tretten områder, som fargelegges annenhvert år. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere lakseproduksjonen.

- Fargeleggingen for de neste to årene vil bli presentert tidlig på nyåret, sier Nesvik.

En ny forskrift om økning i norsk lakse- og ørretoppdrett, ble tidligere i høst sendt på høring.

Les også: Vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett på høring