Mistanke om ILA hos Grieg i Nordkapp

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 15460 Laholmen i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke.

Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

– Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 14. januar om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten 15460 Laholmen, melder Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt kunne stadfeste diagnosen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet der, må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Det er planlagt rask utslakting av fisken.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Kan opprette kontrollområde

– Dersom sykdommen blir påvist på fisk ved Laholmen, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen, opplyser Mattilsynet.