Ny tiltaksplan for å bekjempe pankreassykdom

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Mattilsynet har på oppdrettsfisk på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, utarbeidet en tiltaksplan for å bekjempe pankreassykdom (PD).

Tiltaksplanen gir en oversikt over faglige og forvaltningsmessige rammer, som vil legges til grunn for arbeidet med å forebygge, begrense og bekjempe fiskesykdommen pankreassykdom i Norge.

– Formålet med tiltaksplanen er å sikre en mest mulig enhetlig håndtering av utbrudd av PD, og dermed større forutsigbarhet for næringen, melder Mattilsynet.

Planen viser hvordan utbrudd vil behandles avhengig av hvor i landet utbruddet skjer.

Planen tar utgangspunkt i kravene i regelverket for bekjempelse av PD. Det vil si:

  • Nasjonal PD-forskrift
  • Transportforskriften
  • Kontrollområdeforskriften for PD som for tiden gjelder fra nord i Trøndelag til sør i Nordland


Myndighetenes mål er å redusere konsekvensene av sykdommen i PD-sonen, hindre etablering i de nasjonale overvåkingssonene og å begrense utbredelsen av virustypene som forårsaker PD.

En konsekvent forvaltningspraksis har forhindret etablering av PD i Nord-Norge. Mattilsynet ønsker å forsterke grensen mellom PD-sonen og de nasjonale overvåkingssonene. Derfor er det innført kav om vaksinering av fisk mot PD i den nordlige delen av endemisk PD-sone for å redusere smitte videre nordover.

Les også: Må vaksinere fisk mot pankreassykdom

– Regelverket og forvaltningspraksis åpner opp for en mer områdevis forvaltning med koordinert drift og brakklegging. For å oppnå bedre kontroll innenfor endemiske områder, er imidlertid godt samarbeid mellom oppdrettsaktørene og Mattilsynet helt avgjørende, uttaler Mattilsynet.