Mistanke om pankreassykdom i Stavanger

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om pankreassykdom (PD) SAV2 ved sjølokaliteten 21415 Dyrholmen i Stavanger kommune i Rogaland fylke.

Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Rogaland AS.

PD subtype SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet om mistanke om PD SAV2 på lokalitet 21415 Dyrholmen 12. februar 2020. Mistanken bygget på positive analyseresultat (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS fra prøver tatt ut 4. februar 2020.

– Vi ser alvorlig på funnet. Mistanken om PD SAV2 er det fjerde tilfellet på kort tid i dette oppdrettstette området i Rogaland, og vi er bekymret for at SAV2-varianten av PD-virus nå skal etablere seg, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet.

Mattilsynet vil med det første ta ut verifiserende prøver, for analyse ved Veterinærinstituttet.

Lokalitet Dyrholmen ligger allerede i en bekjempelsessone for ILA og i en overvåkningssone for PD SAV2.

– Mistanken forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området, heter det videre i meldingen fra Mattilsynet.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å hindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet justere kontrollområdet rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV 2 i området.