Furunkulose påvist i oppdrettsanlegg i Trøndelag

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er de siste to ukene påvist ett tilfelle og mistenkt ett tilfelle av klassisk furunkulose på henholdsvis rensefisk og laks på to ulike lokaliteter i Trøndelag.

Det melder Mattilsynet. Furunkulose er en listeført sykdom.

Ved uttak av rutineprøver på en lokalitet i den nordlige delen av Trøndelag, er det påvist klassisk furunkulose på rensefisk. Diagnosen er bekreftet.

– Vanligvis er det atypisk furunkulose som påvises på rensefisk, ikke den klassiske formen for furunkulose. Fiskene viste ikke tegn til sykdom, og fiskegruppen er fjernet, opplyser Mattilsynet.

Ved uttak av rutineprøver på en annen lokalitet i den nordlige delen av Trøndelag, er det mistanke om klassisk furunkulose på laks.

Det er samme eier til fisken på de to lokalitetene. Mattilsynet ble varslet både av laboratoriene og fiskeoppdretter om funn av listeført sykdom.

Ifølge Mattilsynet har oppdretteren varslet andre som driver fiskeoppdrett i området.

Tilsynet fremholder at oppdrettere og fiskehelsetjenester må være observante i forhold til å avdekke sykdommen, og varsle Mattilsynet ved mistanke.

De som ferdes i området kan ta nødvendige forholdsregler.

Restriksjoner

Mattilsynet har båndlagt lokalitetene. Tilsynet følger utviklingen, foretar bakgrunnsundersøkelser og iverksetter tiltak ved behov.