Mistanke om pankreassykdom SAV2 i Vindafjord

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om pankreassykdom (PD) SAV2 ved sjølokalitet 12966 Lindvik i Vindafjord kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

– Mattilsynet ser alvorlig på funnet. Mistanken om PD SAV2 er det femte tilfellet på kort tid i dette oppdrettstette området i Rogaland. Lokalitet Lindvik ligger allerede i en overvåkningssone for ILA og i en overvåkningssone for PD SAV2, og mistanken forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området, skriver Mattilsynet i en pressemelsing.

Virksomheten varslet Mattilsynet om mistanke om PD SAV2 på lokalitet Lindvik 11. mars 2020. Mistanken bygget på positive analyseresultat (PCR) fra PatoGen AS, fra prøver tatt ut 2. mars 2020. Mattilsynet vil med det første ta ut verifiserende prøver.

PD subtype SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å hindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Veterinærinstituttet vil publisere lokaliteten på interaktivt kart over sykdomstilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet justere kontrollområdet rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV2 i området.