Atlantic Sapphire søker om notering på Oslo Børs

Del saken

Oslo Børs har mottatt søknad fra Atlantic Sapphire AS om notering på Oslo Børs.

Det fremgår av en melding fra Oslo Børs i ettermiddag.

Atlantic Sapphire AS er i dag notert på Merkur Market. 

Selskapets løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet.

Atlantic Sapphire AS driver landbasert oppdrett av laks i Danmark, og har et større anlegg under bygging i Miami i USA.