Atlantic Sapphire søker om notering på Oslo Børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Atlantic Sapphire AS om notering på Oslo Børs.

Det fremgår av en melding fra Oslo Børs i ettermiddag.

Atlantic Sapphire AS er i dag notert på Merkur Market. 

Selskapets løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet.

Atlantic Sapphire AS driver landbasert oppdrett av laks i Danmark, og har et større anlegg under bygging i Miami i USA.