Ber Mattilsynet vente med dispensasjoner

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Fiskeri-og sjømatministeren ber Mattilsynet vente med å gi flere dispensasjoner fra fiskekvalitetsforskriften, i påvente av en mulig innstramming i retningslinjene.

Mattilsynet har nylig gitt flere selskaper midlertidige dispensasjoner fra kravet om at produksjonsfisk sorteres og rettes for feil før den fraktes ut av Norge.

– Vi vurderer nå om retningslinjene for dispensasjoner skal strammes ytterligere inn. I lys av dette har jeg bedt Mattilsynet om å vente med å behandle flere dispensasjonssøknader, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

– Ekstraordinær situasjon

Ifølge fiskekvalitetsforskriften må produksjonsfisk sorteres, og feilene rettes, før den fraktes ut fra Norge. Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser.

Som følge av koronasituasjonen har enkelte selskaper hatt problemer med å håndtere fisken innenlands. Mattilsynet har derfor gitt noen selskaper dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriften.

– Regjeringens politikk ligger fast. Dette er ingen endring. Vi vil fortsette en restriktiv linje når det gjelder håndtering av produksjonsfisk, av hensyn til norsk sjømats omdømme. Men dette er en ekstraordinær situasjon, som krever ekstraordinære tiltak, sier Ingebrigtsen.

Løsninger på tvers

Dispensasjonene som er innvilget, er gitt for en kort tidsperiode. Ingebrigtsen oppfordrer næringen til å prøve å finne løsninger på tvers.

– Jeg forventer nå at næringen gjør nødvendige tiltak, og at aktørene samarbeider om å finne løsninger slik at fisken kan rettes i Norge. Ingen må utnytte situasjonen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Les også: – Fortsatt strenge krav til håndtering av produksjonsfisk