Lakserømming fra Bjørøya AS i Flatanger

Illustrasjonsfoto: Erik Roed / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av oppdrettslaks ved lokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune i Trøndelag fylke. Lokaliteten drives av Bjørøya AS.

Fiskeridirektoratet mottok 10. april melding fra Bjørøya AS om rømming på lokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune. Selskapet oppdaget en større flenge i en av nøtene i forbindelse med en arbeidsoperasjon.

– Bjørøya AS driver gjenfangst i området etter pålegg fra Fiskeridirektoratet. Det er så langt gjenfanget 342 individer. Fisken har en snittvekt på rundt 6 kg,  opplyser Fiskeridirektoratet i en melding.

Omfanget av rømmingen vil først bli klarlagt i slutten av måneden, når utslakting av fiskegruppen er fullført.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktorater ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmennheten.