ILA-mistanke ved Skorpo i Bjørnafjorden kommune

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 32877 Skorpo i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke.

Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS/Sjøtroll Havbruk AS.

– Mattilsynet ser svært alvorlig på funnet, sier regiondirektør Ole Fjetland i en melding fra Mattilsynet. Lokaliteten ligger i en overvåkningssone for ILA. Dette er det femte sykdomstilfellet i samme kontrollområde. Området er svært oppdrettstett, og det er høy aktivitet knyttet til akvakultur her.

– Virksomheten varslet Mattilsynet 8. april 2020 om mistanke om ILA på lokalitet Skorpo. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen AS. Foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant. Mattilsynet inspiserte lokaliteten 14. april 2020 og tok ut verifiserende prøver. Mistanken er styrket etter kliniske funn som er forenlig med ILA, heter det videre i meldingen fra Mattilsynet

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Skorpo ligger i overvåkingssonen i kontrollområdet for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet foreta endringer i det eksisterende kontrollområdet.