Mistanke om ILA ved Sandvika i Volda

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13243 Sandvika i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke.

Lokaliteten drives av Mowi ASA, som har laks i anlegget.

– Selskapet varslet Mattilsynet 28. april 2020 om mistanke om ILA ved lokalitet Sandvika. Mistanken er basert på positive PCR-analyser gjennomført av PatoGen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger inspeksjon på anlegget for uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Sandvika ligger i bekjempelsessonen for kontrollområdet for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet foreta endringer i det eksisterende kontrollområdet.