Grieg Seafood styrker toppledelsen

Grieg Seafood ASA vil øke det operasjonelle fokuset for å støtte selskapets vekststrategi, og styrker derfor toppledelsen med flere personer.

– Mot 2025 har Grieg Seafood mål om å slakte 150 000 tonn, oppnå kostnadsledelse i hver region og å gå fra å være en ren leverandør av laks til å bli en innovasjonspartner for utvalgte kunder. Gjennomføringskraft og kompetanse er avgjørende for å nå målene, og derfor gjør Grieg Seafood endringer i ledelsesstrukturen, skriver selskapet i en børsmelding.

Grieg Seafood ASAs nye oppdrettsdivisjon deles inn i tre områder:

  • Oppdrett Europa, som dekker regionene Finnmark, Rogaland og Shetland
  • Oppdrett Nord-Amerika, som dekker regionene British Columbia og nylig etablerte Newfoundland
  • En teknologisk avdeling, som dekker satsingsområder som bærekraft, FoU og fiskehelse & velferd


– Vi har satt oss ambisiøse mål for vekst og kostnadsledelse mot 2025, og vil øke satsingene våre på bærekraft i alle regionene. I lys av disse strategiske prioriteringene er det naturlig å styrke toppledelsen med flere operasjonelle ressurser. Med disse endringene er jeg trygg på at vi skal nå målene vi har satt oss og skape verdier for våre lokalsamfunn, kunder, ansatte og aksjonærer. Jeg kan med stolthet si at det var enkelt å finne de riktige ressursene internt. Jeg er imponert over alle talentene og engasjementet for selskapet som jeg ser på alle nivåer i organisasjonen, uttaler konsernsjef Andreas Kvame.

Alexander Knudsen blir ny driftsdirektør (COO) for Oppdrett Europa. Knudsen har 24 års erfaring fra lakseoppdrettsnæringen. Han har vært regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland AS siden 2008 og har levert sterke operasjonelle og biologiske resultater i mange år.

Roy-Tore Rikardsen blir ny driftsdirektør (COO) for Oppdrett Nord-Amerika. Han har vært regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark AS siden 2014, og har ledet veksten, de biologiske forbedringene og de sterke resultatene i regionen de siste årene. Han har også mer enn 20 års bransjeerfaring fra selskaper som Lerøy, Akva Group og Ewos.

Knut Utheim blir ny direktør for teknologi (CTO). Han har vært driftsdirektør i Grieg Seafood ASA siden 2014, og har ledet veksten fra 65 000 tonn slaktet vekt i 2014 til 100 000 tonn i 2020. Utheim var regiondirektør i Marine Harvest Midt-Norge i 10 år og har arbeidet i havbruksnæringen siden 1990.

Endringer i regionledelsene

Knut Skeidsvoll blir regiondirektør for den nye regionen i Øst-Canada, Grieg Seafood Newfoundland Ltd. Siden 2014 har han vært daglig leder i Grieg Newfoundland AS, som ble kjøpt opp av Grieg Seafood ASA i april 2020. Skeidsvoll har hatt forskjellige operasjonelle-, konsulent- og ledelsesroller i havbruksnæringen siden 1980-tallet.

Nina Willumsen Grieg blir ny regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland AS. Grieg begynte i selskapet i 2015, og har vært ansvarlig for forretningsutvikling i Grieg Seafood ASA og vært en del av det globale lederteamet siden 2017. Hun har mer enn ti års erfaring fra ledelse og drift, inkludert fra roller i Accenture og PwC. Hun er i fødselspermisjon og vil tiltre i sin nye stilling i første halvdel av 2021.

Kjetil Ørnes blir midlertidig regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland AS frem til Nina Willumsen Grieg tiltrer. Ørnes har vært produksjonssjef for sjø i Grieg Seafood Rogaland siden 2006. Han har omfattende operasjonell oppdrettserfaring og har levert sterke biologiske resultater over tid.

Grieg Seafood vil begynne prosessen med å finne en ny regiondirektør for Grieg Seafood Finnmark AS, med mål om intern rekruttering.

Organisasjonsendringene trer i kraft umiddelbart.