– Kan oppdrette 6.000 tonn røye

NIVA mener at det kan produseres opp til 6.000 tonn matfisk av røye i Røssvatnet, samtidig som god vannkvalitet opprettholdes.

NIVA har gjennom et prosjekt støttet av Hattfjelldal kommune og Landbruks- og matdepartementet kartlagt grunnlaget for oppdrett av røye i kommunen. Og den 9. september ble kommunestyret i Hattfjelldal orientert om mulighetene, av forskningsleder Trond Rosten og forsker Henning Urke i NIVA, melder Helgeland Arbeiderblad.

Vannkvaliteten i Røssvatn blir av NIVA kategorisert som svært god. Målinger og beregninger instituttet har foretatt, viser at kvaliteten ikke vil forringes ved oppdrett av 3.000 tonn røye, skriver avisa.

– Ved produksjon av 6.000 tonn vil vannkvaliteten fortsatt være god, sier Urke.

Det er ikke lov å drive oppdrett av settefisk i slike anlegg som vi snakker om her, men etter regelverket er det mulig å få konsesjon til oppdrett av matfisk i merder i ferskvann. Dermed er grunnlaget absolutt til stede for å få konsesjon i Røssvatnet, mener Urke.

Dagens regelverk gir likevel begrensninger, det er satt en grense på 325 tonn oppdrettsfisk for hver lokalitet, skriver avisa.

Prosjektet har flere lokale oppdrettsaktører som deltakere. Målet har vært å utvikle en robust og bærekraftig produksjon av innlandsrøye, opplyser avisa.