Åkerblå kjøper resterende 51 prosent av Marin Helse

Øystein Markussen, Kay Roger Fjellsøy, Per Anton Sæther, Hill Jorunn Kåberg fra Marin Helse, Renathe Greve og Frode Westby fra Åkerblå. Foto Åkerblå

Åkerblå Group AS har inngått avtale om å kjøpe resterende 51 prosent av aksjene i Marin Helse AS gjeldende fra 1. juli 2020. Åkerblå eier dermed 100 prosent av Marin Helse.

Dette etter at Åkerblå i november 2019, kjøpte de første 49 prosentene av aksjene i selskapet.

– Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på selskapenes sterke sider til å enda bedre møte oppdrettsnæringens behov. Samtidig vil Åkerblås fiskehelse, miljø- og tekniske avdeling i Nord Norge etablere felles kontorfasiliteter med Marin Helse i Alta, Tromsø og Harstad, skriver Ålerblå Group AS i en pressemelding.

– Dette er en god løsning for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av næringen er vi avhengige av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og Marin Helse vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Formålet med investeringen i Marin Helse er å bygge et solid regionalt samarbeid mellom selskapene som skal være i stand til å møte de behov og krav som dagens oppdrettsnæring stiller innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi.

– I Åkerblå har vi alltid sett på Marin Helse som en solid og spennende aktør på fiskehelsesiden. De har ofte en annen tilnærming til aktuelle problemstillinger og har utviklet seg innen enkelte fagfelt på en annen måte enn vi har gjort. Vi er særlig opptatt av Marin Helse sin evne til å fokusere på kunnskapsheving blant de som jobber på merdkanten, samt evne til å utvikle systemer og løsninger som bygger opp under fiskevelferd og fiskehelse, legger Sørensen til.

Styrking i Nord-Norge

Åkerblås miljøavdeling i Tromsø og Alta, er flyttet under samme tak som Marin Helse. I tillegg vil Åkerblås miljø- og fiskehelseaktivitet i Lofoten-Vesterålen samarbeide tettere med Marin Helse innenfor fag og administrasjon.

Åkerblås kontorer i Møre og Romsdal og Trøndelag, samt datterselskapet FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, vil også kunne dra nytte av samarbeidet med Marin Helse.

Kay Roger Fjellsøy og Per Anthon Sæter vil fortsette i sine jobber i Marin Helse AS. Partene er enige om å holde de finansielle detaljene i transaksjonen konfidensielle.

Åkerblå Group er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital.