ILA påvist ved lokalitet Bjørga i Søreisa

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke.

Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Salaks AS, som har laks i anlegget.

Marin Helse AS varslet Mattilsynet 18. mai om ILA-mistanke for fisk på lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA ved Bjørga i Sørreisa

Stadfestet ILA-diagnose

Mattilsynet tok den 25. mai ut prøver av fisk ved lokalitet Bjørga for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 29. mai på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Påvisningen vil bli publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Virksomheten arbeider med å ferdigstille plan for utslakting.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Lokalitet Bjørga ligger i nærheten av kontrollområde for ILA i Dyrøy, Senja, Ibestad og Salangen kommuner i Troms og Finnmark fylke.

– Det kan i dette tilfellet derfor være aktuelt å utvide det gjeldende kontrollområdet til også å omfatte lokalitet Bjørga. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km med utgangspunkt i lokalitet Bjørga, opplyser Mattilsynet.